5 de septiembre de 2012

Novo equipo directivo

Este ano haberá algún cambio no equipo directivo:

Director: Fernando Gonazález García (Filosofía)
Vicedirectora: Irene Pérez Pintos (Galego)
Secretaria: Antonia González de Dios (Lingua Castelá)
Xefa de Estudos: Ana Mª Arias Martinez (Bioloxía e Xeoloxía)