5 de septiembre de 2012

Cousas que vos poden interesar nestas datas....

- Entrega das notas de septembro
- Calendario para matrículas de septembro
- Reclamacións


- Entrega das notas de septembro:


ENTREGA DE CUALIFICACIÓNS DA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO
A entrega das cualificacións será, para todos os grupos, na aula de conferencias.
2º Bacharelato: xoves, 6 de setembro ás 12:30 .
1º Bacharelato: xoves, 6 de setembro ás 13:30.
4º ESO: venres, 7 de setembro ás 9:30.
3º ESO: venres, 7 de setembro ás 10:00.
2º ESO: venres, 7 de setembro ás 10:30.
1º ESO: venres, 7 de setembro ás 11:00. 


- Calendario para matrículas de septembro

MATRÍCULA  SETEMBRO


O alumnado formalizará a matrícula para o curso 2012-2013 inmediatamente despois da recollida das cualificacións.

Necesítase: 
SOBRE DE MATRÍCULA:recóllese en consexería (5 euros)
4 FOTOGRAFÍAS.
Fotocopia do DNI.

Horario:
2º BACHARELATO: xoves, 6 de setembro de 16:00 a 18:00.
1º BACHARELATO: venres, 7 de setembro de 9:00 a 10:30.
4º ESO: venres, 7 de setembro de 10:30 a 11:30.
3º ESO: venres, 7 de setembro de 11:30 a 12:30.
2º ESO: venres, 7 de setembro de 12:30 a 13:30.
1º ESO: venres, 7 de setembro de 13:30 a 14:00.
SELECTIVIDADE: luns, 10 de setembro de 9:00 a 12:00.
- Reclamacións

RECLAMACIÓNS

Lémbrase o alumnado que non estea conforme coa súa cualificación que o procedemento a seguir é o seginte: 

-1ª Instancia: pedir ó/á profesor/a da asignatura a revisión do seu exame no seguinte prazo:

                       2º Bacharelato: xoves, 6 de setembro, de 12:30 a 14:00.
                       ESO e 1º Bach.: venres, 7 de setembro, de 10:00 a 12:00.

- 2ª Instancia: En caso de disconformidade coa reclamación realizada ó/á profesor/a da asignatura o alumnado poderá facer unha reclamación ó Departamento, segundo modelo oficial, no seguinte  prazo:
                        2º Bach.: xoves e venres, 6 e 7 de setembro, ata ás 14:00.
                        ESO e 1º Bach.: venres e luns, 7 e 10 de setembro, ata ás 14:00.
   A resolución das reclamacións de 2º de Bacharelato realizaranse o luns, 10 de setembro, ás 12:00, e as da ESO e 1º de Bacharelato o martes, 11 de setembro, ás 12:00. 

- 3ª Instancia: en caso de disconformidade coa resolución dos Departamentos o alumnado  poderá presentar reclamación ante a Inspección Educativa.